Recerca. Olga Taravilla Baquero

Cartografia musical del Montgrí

Constelacions musicals a Torroella i pobles veïns

El repositori digital Cartografia musical del Montgrí: Casinos, cafès i societats recreatives del 1850 al 1950 neix gràcies al “Premis de Recerca Joan Torró i Cabratosa” que atorga el Museu de la Mediterrània i Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

L'objecte de la investigació era conèixer quins eren els espais i quines les societats recreatives que programaven actuacions musicals a Torroella del Montgrí i els pobles veïns per situar-les als mapes del territori. La documentació ens parla també de com és la vivència d'aquests moments, quins eren els esdeveniments i festes destacades, qui participava. L'hemeroteca ens parla de les primeres cobles empordaneses al jazz, però també de l'òpera, la sarsuela, les revistes, cupletistes i atraccions. Un anar i venir de músiques pel territori, però també de política, del gust i l'estètica que acompanya el fet de transcórrer de l'Antic Règim a la modernitat passant per una guerra civil i diverses dictadures.

La recerca no finalitza mai, sempre hi ha fils a resseguir i noms a cercar per copsar moments d’un passat que no es pot reescriure. Un segle de músiques no es pot encabir en les paraules que podreu llegir a continuació. Els gairebé dos mil documents que finalment formen part del corpus de recerca ens podrien obrir mil finestres per on albirar els pretèrits imperfectes que vull reconstruir.

Aquestes paraules formen part de les notes prèvies de la publicació Recerca i Territori, núm. 13 on s'han fixat alguns dels resultats. La publicació física la trobareu al Museu de la Mediterrània o també podeu descarregar-vos la versió digital en aquest enllaç: Cartografia musical del Montgrí: Casinos, cafès i societats recreatives del 1850 al 1950. Allà organitzada sota uns epígrafs trobareu part de la documentació que conté aquest repositori. A la publicació sargeixo algunes narracions i imagino en passat el territori, els mapes em situen i les imatges m'ajuden a caminar.

En aquest web obrim la porta a l'essència del corpus de la investigació, sense discurs, o gairebé sense, només el que us poden aportar les paraules clau i col·leccions amb les quals he classificat la documentació. El repositori és un compendi de la bibliografia utilitzada, extractes anotats de notícies de premsa i revistes de les hemeroteques digitals, les imatges, els mapes, les partitures, els registres sonors i les il·lustracions d'elaboració pròpia de mapes i dades.

És un recull que s'ha organitzat prèviament al gestor bibliogràfic Zotero Cartografia musical i que també podeu consultar i fer-vos la vostra pròpia bibliografia.

El repositori és d'accés obert i podeu fer servir el recull de dades: anotacions, paraules clau o conèixer la font original, però tingueu en compte que heu de revisar els drets de la propietat intel·lectual (especialment de les imatges) de cadascun dels registres abans d'emprar-les per a alguna finalitat.

Relacions entre espais i societats a Torroella i pobles veïns